Wskaźniki

Składki ZUS przedsiębiorców obowiązujące od 1 stycznia 2017 r.

Podstawa wymiaru Składki ZUS 2017
Społ. Zdrow. F. Pr. Konto 83..1
bez chorobowego
Konto 83..1
z chorobowym
Konto 78..2 Konto 73..3
za okres 749,94 zł 812,61 zł 297,28 zł 62,67 zł
01-12.2017 Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenie
zdrowotne
Fundusz Pracy
Emer. Rent. Chor. Wyp.
2557,80 zł 3303,13 zł 2557,80 zł 499,28 zł 204,62 zł 62,67 zł 46,04 zł 297,28 zł 62,67 zł

 

* Składka na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników zgłaszających nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych, czyli w wysokości 1,80%

 

1109,89 zł – Suma składek bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego (ze składką na Fundusz Pracy)

1172,56 zł – Suma składek z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym (ze składką na Fundusz Pracy)

38,37 zł – Składka na Fundusz Emerytur Pomostowych FEP