Wskaźniki

Składki ZUS przedsiębiorców obowiązujące od 1 stycznia 2018 r.

 

Podstawa wymiaru Składki ZUS 2018
Społ. Zdrow. F. Pr.
za okres 01-12.2018 Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenie
zdrowotne
Fundusz Pracy
Emer. Rent. Chor. Wyp.
2665,80 zł 3554,93 zł 2665,80 zł 520,36 zł 213,26 zł 65,31 zł 47,98** zł 319,94 zł 65,31 zł

 

* Składka na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników zgłaszających nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych, czyli w wysokości 1,80%

** stawka 1,8% dla składki wypadkowej obowiązuje do 31 marca 2018 r., później możliwa zmiana stopy procentowej

 

1166,85 zł – Suma składek bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego (ze składką na Fundusz Pracy)

1232,16 zł – Suma składek z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym (ze składką na Fundusz Pracy)

39,99 zł – Składka na Fundusz Emerytur Pomostowych FEP