Zus Nowe firmy

Składki ZUS nowych przedsiębiorców obowiązujące w 2018 r.

Podstawa wymiaru Składki ZUS 2018
Społ. Zdrow. F. Pr.
za okres 01-12.2018 Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenie
zdrowotne
Fundusz Pracy
Emer. Rent. Chor. Wyp.
630,00 zł 3554,93 zł 630,00 zł 122,98 zł 50,40 zł 15,44 zł 11,34 zł *** 319,94 zł 15,44 zł

 

* Składka na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników zgłaszających nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych
** Składka na Fundusz Pracy nie wystąpi, jeżeli przedsiębiorca nie posiada innych tytułów do ubezpieczenia społecznego. Jeżeli jednak przedsiębiorca posiada inne tytuły (np. umowa o pracę, zlecenie itd.), wówczas obowiązek zapłaty składek na Fundusz Pracy wystąpi, gdy łączna podstawa wymiaru składek wyniesie co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę (2018 r.: 2100,00 zł).

***od 1 kwietnia 2018 roku prawdopodobnie zmieni się stopa procentowa ubezpieczenia wypadkowego

  

520,10 zł – Suma składek z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym (kwota nie obejmuje składki na FP)

504,66 zł – Suma składek bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego (kwota nie obejmuje składki na FP)