Odliczenia składek ZUS dla nowych firm

Za okres
podatku dochodowego
Odliczenie składek ZUS od dochodu** Odliczenie składek zdrowotnych od podatku
z dobrowolnym chorobowym bez dobrowolnego chorobowego
miesięcznie narastająco miesięcznie narastająco miesięcznie* narastająco*
cały 2019 2548,61 zł 2351,23 zł 3518,04 zł
01-12/2019 213,57 zł 2548,61 zł 197,03 zł 2351,23 zł 294,78 zł 3518,09 zł
01-11/2019 213,57 zł 2335,04 zł 197,03 zł 2154,20 zł 294,78 zł 3223,31 zł
01-10/2019 213,57 zł 2121,47 zł 197,03 zł 1957,17 zł 294,78 zł 2928,53zł
01-09/2019 213,57 zł 1907,90 zł 197,03 zł 1760,14 zł 294,78 zł 2633,75 zł
01-08/2019 213,57 zł 1694,33 zł 197,03 zł 1563,11 zł 294,78 zł 2338,97 zł
01-07/2019 213,57 zł 1480,76 zł 197,03 zł 1366,08 zł 294,78 zł 2044,19 zł
01-06/2019 213,57 zł 1267,19 zł 197,03 zł 1169,05 zł 294,78 zł 1749,41 zł
01-05/2019 213,57 zł 1053,62 zł 197,03 zł 972,02 zł 294,78 zł 1454,63 zł
01-04/2019 213,57 zł 840,05 zł 197,03 zł 774,99 zł 294,78 zł 1159,85 zł
01-03/2019 213,57 zł 626,48 zł 197,03 zł 577,96 zł 294,78 zł 865,07 zł
01-02/2019 213,57 zł 412,91 zł 197,03 zł 380,93 zł 294,78 zł 570,29 zł
01/2019 199,34 zł 199,34 zł 183,90 zł 183,90 zł 275,51 zł 275,51 zł
cały 2018 2385,82 zł 2201,28 zł 3286,53 zł

** suma składek dotyczy składki wypadkowej podstawowej