Składki ZUS

Składki ZUS przedsiębiorców obowiązujące od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.

Podstawa wymiaru Składki ZUS 2019
Społ. Zdrow. F. Pr.
za okres 01-12.2019 Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenie
zdrowotne
Fundusz Pracy
Emer. Rent. Chor. Wyp.
2859,00 zł 3803,56 zł 2859,00 zł 558,08 zł 228,72 zł 70,05 zł 47,75 zł 342,32 zł 70,05 zł

1246,92 zł – Suma składek bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego (ze składką na Fundusz Pracy)

1316,97 zł – Suma składek z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym (ze składką na Fundusz Pracy)