ZUS dla nowo zakładanych firm

Składki ZUS nowych przedsiębiorców od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.

Podstawa wymiaru Składki ZUS 2019
Społ. Zdrow. F. Pr.
za okres 01-12.2019 Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenie
zdrowotne
Fundusz Pracy
Emer. Rent. Chor. Wyp.
675,00 zł 3803,56 zł 675,00 zł 131,76 zł 54,00 zł 16,54 zł 11,27 zł 342,32 zł 16,54 zł

* Składka na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników zgłaszających nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych
** Składka na Fundusz Pracy nie wystąpi, jeżeli przedsiębiorca nie
posiada innych tytułów do ubezpieczenia społecznego. Jeżeli jednak
przedsiębiorca posiada inne tytuły (np. umowa o pracę, zlecenie itd.),
wówczas obowiązek zapłaty składek na Fundusz Pracy wystąpi, gdy łączna
podstawa wymiaru składek wyniesie co najmniej minimalne wynagrodzenie za
pracę (2019 r.: 2250,00 zł).

555,89 zł – Suma składek z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym (kwota nie obejmuje składki na FP)

539,35 zł – Suma składek bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego (kwota nie obejmuje składki na FP)