Składki ZUS nowych przedsiębiorców od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.

Podstawa wymiaru Składki ZUS 2021
Społ. Zdrow. F. Pr.
za okres 01-12.2021 Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenie
zdrowotne
Fundusz Pracy
Emer. Rent. Chor. Wyp.
840,00 zł 4242,38 zł 840,00 zł 163,97 zł 67,20 zł 20,58 zł 14,03* zł 381,81 zł** 20,58 zł** zł


647,59
 – Suma składek z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym (kwota nie obejmuje składki na FP)

627,01 zł – Suma składek bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego (kwota nie obejmuje składki na FP)

* Składka na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników zgłaszających nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych
** Składka na Fundusz Pracy nie wystąpi, jeżeli przedsiębiorca nie posiada innych tytułów do ubezpieczenia społecznego. Jeżeli jednak przedsiębiorca posiada inne tytuły (np. umowa o pracę, zlecenie itd.), wówczas obowiązek zapłaty składek na Fundusz Pracy wystąpi, gdy łączna podstawa wymiaru składek wyniesie co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę (2021 r.: 2800,00 zł).