ZUS dla nowo zakładanych firm

Składki ZUS nowych przedsiębiorców od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

Podstawa wymiaru Składki ZUS 2020
Społ. Zdrow. F. Pr.
za okres 01-12.2020 Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenie
zdrowotne
Fundusz Pracy
Emer. Rent. Chor. Wyp.
780,00 zł 4026,01 zł 780,00 zł 152,26 zł 62,40 zł 19,11 zł 13,03* zł 362,34 zł 19,11** zł

609,14 zł – Suma składek z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym (kwota nie obejmuje składki na FP)

590,03 zł – Suma składek bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego (kwota nie obejmuje składki na FP)

* Składka na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników zgłaszających nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych
** Składka na Fundusz Pracy nie wystąpi, jeżeli przedsiębiorca nie posiada innych tytułów do ubezpieczenia społecznego. Jeżeli jednak przedsiębiorca posiada inne tytuły (np. umowa o pracę, zlecenie itd.), wówczas obowiązek zapłaty składek na Fundusz Pracy wystąpi, gdy łączna podstawa wymiaru składek wyniesie co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę (2020 r.: 2600,00 zł).